wz

Stránka o vodních želvách aneb želvy v akci.

      Úvod   Před koupí želvy   Novinky   Ubytování   Nemoce   Potrava    Ochrana želv   Návštěvní kniha   Galerie   Odkazy   Konkrétní druhy želv   Ankety   Zajímavosti   Kolik toho víte o želvách?   Anatomie   Výstavy  

Ochrana želv

Mnohé želvy jsou ohrožené vyhynutím a důvodů pro to je mnoho, jeden z nich je například konzumace želvího masa. Dalším důvodem jsou výrobky ze želvoviny,či samotné krunýře,kvůli kterým se mnohé želvy zabíjí.A nejzávažnější důvod je vyhazování odpadků do moře, jelikož se z nich jedovaté výpary dostanou do těla želv a ty se potom v dospělosti nemohou rozmnožovat,toto platí pro mořské želvy. Vodní a suchozemské želvy jsou kromě prvních dvou důvodů také ohrožený ztrátou domácího prostředí.

Z těchto a mnoha dalších důvodů vznikly organizace, které se zabývají nejen ochranou želv ale také například celé fauny a flory,mezi tyto organizace patří například CITES.

CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je úmluva o mezinárodním obchodě v přírodě žijící fauny a flory. Je též známý jako Washingtonská dohoda (dále už jen WD). K přistoupení české republiky došlo roku 1992. CITES funguje tak že dohodnuté druhy fauny a flory musí mít pro svůj export a import, povolení.WD obsahuje tři kategorie ohrožení,příloh.

1.Druhy ohrožené vyhynutím,obchod s nimi je povolen pouze za vynímečných okolností.Týká se všech druhů mořských želv.

2.Druhy,které nejsou přímo ohroženy vyhynutím,ale nemají k tomu daleko.Obchod s nimi je regulován.Sem patří i suchozemské želvy rodu Testudo.

3.Druhy které jsou chráněné určitým smluvním partnerem ve své zemi.

Konvence se vztahuje kromě živých i na mrtvoly a výrobky z jejich těl.
Podrobnosti o CITES najdete na www.cites.org nebo také na stránkách Ministerstva životního prostředí.

EU

EU má v ochraně želv vlastní legislativu,které míry ohrožení se rozdělují na skupiny A,B,C a D,
Cites: EU:
1 A
2 B
3 C
Bohužel se ne vždy kryjí...
Stupeň D odpovídá druhům které nejsou v CITES.Dovoz jedinců těchto druhů do Evropské Unie není nijak omezen,ale monitoruje jeho rozsah. K přeřazení do přílohy A nebo B by došlo kdyby dovoz jedinců z volné přírody nesouhlasil s ochranou přírody. Celním orgánům odevzdat předepsané oznámení o dovozu je třeba při dovozu jedince na uzemí EU.

IUNC

IUNC (World Conservation Union)je mezinárodní organizace na ochranu přírody.jejími členy můžou být nejen státy,ale také nevládní organizace. Významná aktivita IUNC je vytvoření a následné zpracování červených knih,které se průběžně doplňují. Míra ohrožení je určena v bodech:

EX-Extinct (Vyhubený)
EW-Extinct in The Wild (Vyhubený v přírodě)
CR-Critically Endangered (Kriticky ohrožený)
EN-Endangered (Ohrožený)
VU-Vulnerable (Zranitelný)
LR-Lower risk /nt Near Threatened (Blízko zranitelnosti)
Věděli jste že nejohroženější želvou je Madagaskarská želva angonoka? Odhaduje se že existuje už jen 150-400 jedinců. Tyto stránky jsou validní podle HTML validátoru v HTML 4.01 Transitional a jejich autorem je Liska11.